Listy zdających część pisemną i praktyczną egzaminów

Uwaga Uczniowie!

Przed wejściem na warsztaty szkolne, na tablicy ogłoszeń, znajdują się aktualne listy zdających część pisemną i praktyczną egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji 1: styczeń-luty 2019 r.