Obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości.

Staje się już tradycją Zespołu Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, że młodzież i nauczyciele świętują odzyskanie przez Polskę  niepodległości  wspólnym śpiewem pieśni i piosenek patriotycznych.

Koncert ma formę konkursu i właśnie 9 listopada 2018r. odbył się po raz drugi. Uczestnicy występowali w dwóch kategoriach wiekowych : pierwszaki i klasy starsze;  chóralnie, w zespołach muzyczno-wokalnych i solo, często wspierani wokalnie przez wychowawców. Wszystkie występy dostarczyły  wykonawcom, a przede wszystkim słuchaczom wiele emocji i przeżyć artystycznych, skłoniły do refleksji w przededniu setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Laureatami konkursu zostały : klasa 1tr2 i klasa 3tr1, ale wszyscy uczestnicy zasługują na wielkie brawa i podziękowania! Pięknie wybrzmiał w tym dniu odśpiewany przez uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły nasz narodowy hymn.

Aby podzielić się radością ze świętowania setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, uczniowie naszej szkoły wysłali  również  do rodzin i znajomych kilkaset  okolicznościowych kart pocztowych z tą wiadomością. Tradycyjnie delegacja  Zespołu Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego złożyła wiązankę biało-czerwonych kwiatów pod pomnikiem Patrona.