Rusza „Cafe 202”

Klasy 2-gie w ramach Wos-u rozpoczęły projekt: „Stawki większe niż życie”. Projekt polega na współtworzeniu i uczestnictwie w warsztatach społecznych z udziałem aktywistek i aktywistów miejskich, którzy chcą swoją dziedziną aktywności podzielić się z nami. Najlepiej w interaktywny (warsztatowy) sposób. Wystartowaliśmy z tematem: „Mamy prawo do sprawiedliwości.”

Warsztat polegał na symulacji pracy sędziowskiej. W grupkach 4-5 osobowych pracowaliśmy nad rzeczywistymi kejsami (przypadkami) prawnymi. Wdawaliśmy się w rolę prawników i wyrokowaliśmy orzeczenia rozstrzygając spory cywilne, karne i konstytucyjne. Warto znać prawo. bo pomaga a nieznajomość szkodzi.  Warsztaty prowadził Stanisław Zakroczymski, redaktor Magazynu „Kontakt”, autor książki – wywiadu rzeki z prof. Adamem Strzemboszem pt. „Między prawem i sprawiedliwością”, (Więź). Współpracownik Kancelarii Zaangażowanej Społecznie „Prawo do Prawa”.

Zapraszamy wszystkich chętnych do współtworzenia i uczestnictwa w projekcie.