Egzaminy zawodowe


Uczniowie i Absolwenci!!!
W dniach 9-18 stycznia 2019 r. odbywają się w Zespole Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego egzaminy zawodowe.Przypominamy, że imienne listy zdających egzamin zawodowy w sesji 1: styczeń-luty 2019 r. znajdują się na tablicy ogłoszeń, na parterze, przy warsztatach.
Zdający zgłaszają się 60 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia egzaminu. Zdający powinni mieć przy sobie dokument ze zdjęciem i numerem PESEL, potwierdzający tożsamość i okazać go przed wejściem do sali.

Więcej informacji [tutaj]