Konkurs Ofert

Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie ogłasza „Otwarty konkurs ofert” dotyczący specjalistycznych zajęć:

  1. Przeciwdziałanie przemocy w tym cyberprzemocy, dla uczniów jedenastu klas pierwszych ( w wymiarze dwóch godzin dla każdej klasy);
  2. Trening Inteligencji Emocjonalnej, dla uczniów sześciu klas drugich ( w wymiarze czterech godzin dla każdej klasy);
  3. Trening Antystresowy, dla uczniów pięciu klas czwartych ( w wymiarze trzech godzin dla każdej klasy);

Oferta podmiotu powinna zawierać:

  1. informację o podmiotach uprawnionych do ubiegania się o finansowanie – firmach, organizacjach pozarządowych;
  2. grupę docelową – odbiorcy zajęć;
  3. opis oferty adekwatny do potrzeb szkoły na konkretne problemy;;
  4. kosztorys
  5. cv osób odpowiedzialnych za prowadzenie zajęć, informacje o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym.

Oferty należy składać do sekretariatu Zespołu Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ulica Stawki 14, pokój nr 16 do 15 kwietnia 2019 r. do godziny 15.