„Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe”

W dniach od 27 lutego 2019 r.
w godzinach 08.00 – 15.00,w sekretariacie uczniowskim

(pokój nr 12) będą wypłacane
“stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe”

(I semestr 2018/2019)

Uczniowie niepełnoletni, w celu odebrania stypendium, powinni mieć ze sobą pisemną zgodę rodzica!!!