Uwaga Uczniowie!

Od dnia jutrzejszego, tj 22.03.2019 r. (piątek) od godziny 11.30 można zgłaszać się do sekretariatu uczniowskiego (pokój nr 12) po odbiór wyników oraz świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie z egzaminów zawodowych, które odbyły się w sesji 1: styczeń-luty 2019 r.

Zdający, którzy nie zdali egzaminu w sesji zimowej 2019 r. i chcieliby ponownie podejść do tego egzaminu w sesji letniej 2019 r. mogą składać deklaracje wyłącznie do dnia 29.03.2019 r. (do godz. 15.00) również w sekretariacie uczniowskim.