Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły

Szanowni Kandydaci,

W dniach 13.05.2019 – 20.05.2019 zapraszamy do złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły tych z Was, którzy wybrali naszą szkołę w pierwszej preferencji. Wniosek należy wypełnić i wygenerować w elektronicznym systemie naboru. Niezbędne są podpisy obojga rodziców lub opiekunów prawnych. Należy także pamiętać o dołączeniu do wniosku dokumentów wymaganych w przypadku występowania kryteriów pierwszeństwa – szczegółowe informacje znajdują się w systemie naboru. Wnioski o przyjęcie do szkoły będą przyjmowane w pokoju numer 12 w godzinach 8.00 – 15.00.