Rekrutacja – Uzupełnienie wniosku

Szanowni Kandydaci,

W dniach 21.06.2019 od godziny 12.00 do 28.06.2019 do godziny 16.00 zapraszamy do szkoły (sala 19) w celu złożenia kopii świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu po szkole podstawowej. W dniu 21.06.2018 Komisja Rekrutacyjna będzie dyżurowała w godzinach 12.00 – 16.00, a w dniach 24.06 – 28.06. 2018 w godzinach 9.00 – 16.00.

Kandydaci składają kopię świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego bądź egzaminu po szkole podstawowej w szkole pierwszego wyboru. Kopie muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez szkołę wydającą.