Ogłoszenie dla Rodzica

Szanowni Rodzice,
12 września 2019 r.
(w czwartek) o godzinie 18.00 odbędzie się pierwsze w tym roku szkolnym zebranie z Rodzicami.

Proponowany porządek zebrania:
– Rodzice uczniów klas pierwszych – spotkanie  w sali gimnastycznej
z kierownictwem szkoły, wychowawcami i zespołem
ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, następnie w salach lekcyjnych z wychowawcami,
– Rodzice uczniów klas drugich, trzecich i czwartych – spotkanie
z wychowawcami w salach lekcyjnych.

O godzinie 19.30 w świetlicy odbędzie się spotkanie Prezydium Rady Rodziców z dyrektorem szkoły.

Serdecznie zapraszamy.