Kalendarz Roku Szkolnego

Na stronie
Zespołu Szkół Poligraficznych im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego,
w zakładce
„Organizacja roku”, jest już dostępny aktualny „Kalendarz roku szkolnego 2019/2020”!!!
Prosimy o zapoznanie się z nim!!!