Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

W dniach od 25 września br.
w godzinach 08.00 – 15.00,
w sekretariacie uczniowskim
(pokój nr 12) będą wypłacane
“stypendia za wyniki w nauce
i osiągnięcia sportowe”

Uczniowie niepełnoletni, w celu odebrania stypendium, powinni mieć ze sobą pisemną zgodę rodzica!!!