Fotorelacja z wernisażu Pawła Weremiewicza

Paweł
o projekcie:  
„Ten projekt jest dla mnie szczególnie ważny,
bo nie dotyczy on tylko mnie ale każdego z nas.
To co się dzieję z naszym klimatem,
a właściwie to co sami z nim robimy jest czymś nieodwracalnym. Jeśli popsujesz telefon dajesz
go do naprawy, albo kupujesz nowy, jeśli nie zmniejszymy emisji gazów cieplarnianych… nie ma planety B, nie ma drugiej ziemi lub sposobu
na naprawę tego co zrobiliśmy. Jeżeli przekroczymy pewien pułap. Kolejny projekt może się nie pojawić.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wernisażu Pawła Weremiewicza
z klasy 1trp [tutaj]