Europa z naszej ulicy

W imieniu Polskiej Fundacji Dzieci
i Młodzieży pragnę bardzo serdecznie zaprosić uczniów do wzięcia udziału
w ogólnopolskim konkursie „Europa z naszej ulicy”. Laureaci poprzednich edycji, uczniowie
z Rybnika, Sosnowca, Małogoszcza, Jarocina, Lublina i Dobrego Miasta, wraz z nauczycielami, wyjechali na kilka dni do Brukseli, gdzie mieli możliwość zapoznania się
z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego oraz innych instytucji UE. Konkurs ma na celu odkrywanie przez młodzież wspólnego europejskiego dziedzictwa kulturowego
i społecznego, rozwój postawy życzliwości, otwartości i lepszego rozumienia innych narodowości.

Zadaniem młodzieży, która weźmie udział w konkursie, będzie przygotowanie i realizacja projektów ukazujących związki lokalnej społeczności ze wspólną europejską tradycją, historią, postaciami, wartościami, kuchnią, zwyczajami…
Forma, w jakiej młodzież zaprezentuje swoje pomysły, jest dowolna. Może to być reportaż, słuchowisko, makieta, film (maksymalnie 5-minutowy), cykl artykułów lub w inna forma prezentacji.

Program realizowany jest w formie dwuetapowego konkursu:
– pierwszy etap to zgłoszenie pomysłu – do 13 grudnia 2019 r.
– drugi etap to przygotowanie projektu w wybranej przez młodzież formie i zaprezentowanie przed jury podczas ogólnopolskiego finału
w Warszawie.
Spośród uczestników drugiego etapu konkursu wyłonieni zostaną laureaci programu „Europa z naszej ulicy”, którzy w kwietniu/maju 2020 r. wyjadą do Brukseli.
Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić się z pomysłem
p. Agaty KOSNO-JACZEWSKIEJ