Olimpiada Geograficzna

DRODZY UCZNIOWIE!
Zachęcamy
do wzięcia udziału
w olimpiadzie geograficznej organizowanej przez OLIMPUS dla klas pierwszych.
Olimpiada odbędzie się 
7 stycznia 2020 roku w naszej szkole.
Test składa się z 30 pytań zamkniętych. Obejmują one zakres znajomości geografii Polski i świata (w tym mapę polityczną).
Każdy z uczestników olimpiady, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzyma dyplom uznania.
Dla najlepszych uczniów zostały przewidziane następujące nagrody:
– miejsce 1: Grawerowany dyplom oraz nagroda książkowa,
– miejsce 2-5: Dyplomy laureata oraz nagrody książkowe,
– miejsce 6-10: Dyplomy laureata,
– miejsca od 11: Dyplomy uznania.
KOSZT UDZIAŁU
W OLIMPIADZIE TO 9,50 ZŁ.
Zgłoszenia przyjmuje
Pan Jakub Diakowicz
i Pani Agata Imbor-Jedlińska do 10 GRUDNIA 2019 ROKU.
Więcej informacji o olimpiadzie
na stronie
https://www.olimpus.edu.pl/. Dodatkowo możecie zapoznać się tam z przykładowymi testami, które były w poprzednich edycjach.