Olimpiada Biologiczna Olimpus

Drodzy Uczniowie,
Serdecznie zapraszam Was
do wzięcia udziału
w sesji zimowej olimpiady biologicznej organizowanej przez OLIMPUS.
Olimpiada Olimpus jest przeznaczona dla uczniów klas pierwszych
i ma zasięg ogólnopolski.
Test olimpiady składa się z 30 pytań i podanych do nich
4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.
Każdy uczestnik olimpiady, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzyma dyplom uznania.
Dla najlepszych zostały przewidziane nagrody w postaci atrakcyjnych książek, dyplomów grawerowanych oraz dyplomów laureata.
Uczestnik deklarujący udział
w konkursie wpłaca na Radę Rodziców wpisowe
w wysokości 10,00 zł (Olimpus wystawia na życzenie faktury VAT).
Zgłoszenia przyjmuje
Pani Beata Kołucka
do dnia 10 grudnia 2019 r.
Termin olimpiady wyznaczony jest
na 08 stycznia 2020 r.
Więcej informacji dotyczących olimpiady znajduje się
na stronie internetowej: 
www.olimpus.edu.pl

Jeszcze raz serdecznie zapraszam!!! – Beata Kołucka