Find the Odd One Out

Pan Przemysław Orłowski, zaprasza wszystkich do wzięcia udziału w zabawie Find the Odd One Out.
W różnych miejscach w szkole zostanie zawieszonych 8 kartek
z zestawami czterech słów. Zadanie polega na znalezieniu kryterium,
w którym jedno ze słów w każdym zestawie nie pasuje do pozostałych. Niepasujące słowa należy umieścić na karcie odpowiedzi (wzór zostanie umieszczony  na tablicy w pobliżu pokoju nauczycielskiego) wraz
z uzasadnieniem – krótkim, zwięzłym, hasłowym. Wypełnione karty należy przekazać nauczycielkom lub nauczycielom języka angielskiego. Oceny dokona komisja w składzie Arkadiusz Kapelski i Przemysław Orłowski. Nagrodą za 8 poprawnych odpowiedzi jest ocena celująca z języka angielskiego,
7 – bardzo dobra, 6 – dobra. Termin dostarczenia kart odpowiedzi mija
w piątek 13 grudnia 2019 roku.
Pozdrawiam i życzę miłej oraz twórczej zabawy –
Pan Przemysław Orłowski!