Uwaga Rodzice!!!

Szanowni Rodzice!
Dyrekcja Zespołu Szkół Poligraficznych

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Warszawie, wspólnie z Gronem Pedagogicznym, zapraszają na „Dzień Otwarty dla Rodziców”, który odbędzie się już dziś,
tj. 12 grudnia.
Spotkania z nauczycielami uczącymi Państwa Dzieci przewidziane są
w godzinach 18.00 – 19.30.