Życzenia Świąteczne

„Świeci gwiazda
na niebie, srebrna
i staroświecka,
Świeci wigilijnie,
każdy ją zna od dziecka.
Chwyć w garść jej promienie, trzymaj
je z całej siły.
I teraz w tym rzecz cała, 
by się życzenia spełniły…”

Niech magiczna noc Wigilijnego Wieczoru przyniesie wszystkim spokój i radość.
Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem,
a nadchodzący Nowy Rok 2020 obdaruje wszystkich pomyślnością
i szczęściem.
Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia wypełnionych radością
z przyjścia na świat Bożej Dzieciny, rodzinnym śpiewem kolęd, ciepłem kochających serc życzy Dyrekcja Zespołu Szkół Poligraficznych
w Warszawie wraz z całym Gronem Pedagogicznym i wszystkimi pracownikami szkoły!!!