Zebranie podsumowujące I semestr nauki

Szanowni Rodzice,
09 stycznia 2020 r. (w czwartek)
o godz. 18.00
odbędzie się w naszej szkole zebranie z wychowawcami klas.

Jest to zebranie podsumowujące wyniki klasyfikacji śródrocznej uczniów klas I-IV technikum.
Po spotkaniach z wychowawcami będzie dzień otwarty z nauczycielami.
O godzinie 18.30 w czytelni szkolnej odbędzie się
posiedzenie Rady Rodziców.
Serdecznie Wszystkich zapraszamy!!!