Konkurs biologiczny GALILEO

Drodzy Uczniowie,
Serdecznie zapraszam Was
do wzięcia udziału
w kolejnej edycji konkursu GALILEO z biologii, organizowanego przez Centrum Edukacji Szkolnej.
Konkurs Galileo z biologii jest przeznaczona dla uczniów klas pierwszych i ma zasięg ogólnopolski.
Materiał zawarty w teście uwzględnia wymagania ogólne określone
w programie nauczania biologii zatwierdzonym przez MEN.
Konkurs jest uwzględniany przez Kuratoria Oświaty w wykazach zawodów wiedzy, a laureaci otrzymują punkty rekrutacyjne
za dodatkowe osiągnięcia.
Konkurs ma formę testu składającego się z 26 pytań. Do każdego pytania podane są 4 odpowiedzi, z których jedna jest prawidłowa.
Konkurs z biologii trwa
60 minut + 10 minut sprawy organizacyjne.
Każdy uczestnik konkursu niezależnie od otrzymanego wyniku otrzyma dyplom uznania!!!
Dla najlepszych zostały przewidziane nagrody w postaci atrakcyjnych książek, dyplomów laureata
i dyplomów wyróżnienia.
Uczestnik deklarujący udział
w konkursie wpłaca na Radę Rodziców wpisowe w wysokości
10,00 zł .
Zgłoszenia przyjmuje
Pani Beata Kołucka 
do dnia 6 lutego 2020 r.
Termin konkursu wyznaczony jest na 6 marca 2020 r.
Więcej informacji dotyczących konkursu znajduje się
na stronie internetowej: 
www.ces.edu.pl/galileo-biologia
Jeszcze raz serdecznie zapraszam!!! – Beata Kołucka