Festiwal Poligrafa w czasie Dni Otwartych

Zapraszamy
do obejrzenia wystawy prac uczniowskich
w holu głównym w części administracyjnej i łączniku prowadzącym na warsztaty w szkolne zorganizowanej z okazji
Festiwalu Poligrafa.
Celem wystawy jest zaprezentowanie twórczej działalności uczniów, prezentacja prac o charakterze galerii, promocja i wspieranie uczniów zdolnych oraz uświadomienie potencjału naszych uczniów gościom odwiedzającym szkołę
w czasie Dni Otwartych.
Na wystawie możemy oglądać
m.in prace graficzne, fotografie, rysunkowe, malarskie. Prace uczniowie wykonywali na zajęciach
w szkole, m.in. w pracowni fotografii reklamowej, pracowni z tabletami graficznymi, grafiki komputerowej, wiele prac to również twórczość pozaszkolna.
Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w wystawie oraz uczniom, którzy pomagali
w przygotowaniu wystawy (pomagali oprawić prace, przygotować ekspozycję, zbierali prace
od uczniów).

Dziękujemy za zaangażowanie – Agnieszka Dziedzic-Migdalska
i Katarzyna Kośmider