KOMUNIKAT MEN w sprawie zawieszenia zajęć w związku z rozprzestrzenianiem się KORONAWIRUSA

Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Drodzy Uczniowie!!!
Informuję, że z powodu zagrożenia koronawirusem,
od 12 do 25 marca 2020 r. zajęcia dydaktyczne zostają odwołane.
Proszę Uczniów o wykonywanie zadań wysyłanych przez Nauczycieli

za pośrednictwem e-dziennika.
Jednocześnie apeluję do Wszystkich, aby ten czas spędzać
w domu, zgodnie z zaleceniami służb.

Z wyrazami szacunku
Beata Prugar
dyrektor ZSP

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych