Nauka zdalna w czasie zawieszenia zajęć – informacja MEN

Pan Dariusz Piontkowski, Minister Edukacji Narodowej, 
wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji
oraz GovTech Polska i instytucjami publicznymi przygotował poradnik dla nauczycieli i dyrektorów szkół do nauki zdalnej.
W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych zachęca się wszystkich nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów

i przekazywali im materiały do samodzielnej pracy w domu.
W poradniku znajdują się wskazówki, z jakich stron, portali czy serwisów można korzystać w pracy z uczniami w okresie zawieszenia zajęć.

Można w tym celu wykorzystać:

  • dziennik elektroniczny Librus,
  • stronę internetową szkoły,
  • szkolny Facebook,
  • mailing do rodziców i uczniów.

Poradnik_Nauka_zdalna_
w_czasie_zawieszenia_zajeć_
komunikat_MEN