Komunikat Dyrektora Szkoły

Uwaga Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele!!!
Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 roku, informuję, że szkoła od 25 marca do 10 kwietnia pozostaje zamknięta. Wszelkie informacje dotyczące organizacji zdalnego nauczania zostaną opublikowane w najbliższym czasie w dzienniku elektronicznym.

Beata Prugar
dyrektor szkoły