Dzień Otwarty – 02.04.2020 r.

Rodzice i Uczniowie Szkół Podstawowych,
Informuję, że Dzień Otwarty dla Kandydatów
do Zespołu Szkół Poligraficznych
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie,
zaplanowany na 2 kwietnia 2020r g. 18.00,
Nie Odbędzie Się!!!

Beata Prugar
dyrektor szkoły