Gratulacje dla Pauliny Domurat z klasy 2tr1

Serdecznie gratuluję Paulinie Domurat uczennicy klasy 2tr1
za zajęcie III miejsca w ogólnopolskim konkursie na stworzenie plakatu promującego XLVII OLIMPIADĘ GEOGRAFICZNĄ. 
Plakat Pauliny będzie zamieszczony na stronie stronie internetowej Olimpiady Geograficznej. Zostanie także zaprezentowany
na zawodach okręgowych i finałach Olimpiady Geograficznej
na arenie międzynarodowej.
Organizatorem konkursu był Komitet Główny Olimpiady Geograficznej.
Jeszcze raz serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów.

Jakub Diakowicz
nauczyciel geografii