Harmonogram maturalny

Uwaga Maturzyści!!!
Prosimy o zapoznanie się
z „Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
z 24 kwietnia 2020 r.
w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku”

[tutaj]