Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Na stronie szkoły w zakładce -> „Dla uczniów” ->
„Egzaminy zawodowe z kwalifikacji (uczniowie, absolwenci)” -> „ważne terminy dla uczniów, absolwentów” znajduje się „Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje
w zawodzie w roku szkolnym 2019-2020 w sesji 2: czerwiec – lipiec 2020 r.”. Prosimy o zapoznanie się z nim.