IV Ogólnopolski Konkurs Poligraficzny dla uczniów szkół średnich

Zgodnie z decyzją Prorektora ds. Studenckich PW,
Dziekana Wydziału IP oraz Kierownika Zakładu Technologii Poligraficznych, podjętą w odniesieniu do pisma Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

z dnia 14 kwietnia 2020 r., wszystkie osoby zakwalifikowane do III etapu IV Ogólnopolskiego Konkursu Poligraficznego dla uczniów szkół średnich uzyskują status wyróżnionego finalisty, a tym samym uprawnienia
do przyjęcia na studia realizowane na kierunku Papiernictwo
i Poligrafia na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, poza normalną procedurą konkursową. Uprawnienia te obowiązują w roku uzyskania świadectwa dojrzałości
i będą realizowane od roku akademickiego 2020/2021.

Z naszej szkoły uprawnienia te uzyskali następujący uczniowie:
– Ada Bednarczyk – kl. 3tc1,
– Mikołaj Błoch – kl. 4tc1,
– Martyna Chołody – kl. 4tc1,
– Akram Domrani – kl. 4tc1,
– Zuzanna Jabłońska – kl. 4tc1,
– Aleksandra Kozak – kl. 4tc1,
– Grzegorz Krupa – kl. 3tc1,
– Anna Olborska – kl. 4tc1,
– Jakub Piórkowski – kl. 4tc1,
– Wiktoria Półtorak – kl. 4tc1,
– Hubert Siemiński – kl. 3tc1,
– Mariusz Sitnik – kl. 4tc1,
– Aleksander Sobczuk – kl. 2tc1,
– Julia Śmigrodzka – kl. 4tc1,
– Daria Wagner – kl. 3tc1,
– Julia Warda – kl. 3tc1,
– Łukasz Wiosna – kl. 4tc1,
– Aleksandra Wróbel – kl. 3tc1,
– Irmina Zawrot – kl. 4tc1,
– Przemysław Zieliński – kl. 4tc1.

Gratulujemy uzyskanych wyników w IV edycji Konkursu i życzymy dużo zdrowia w tym trudnym czasie, a tegorocznym maturzystom życzymy powodzenia w egzaminach maturalnych!

Opiekunem młodzieży była Pani Wanda Nowak.