Bezpłatna pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna na Ochocie i w Ursusie

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota
uprzejmie informuje, że utworzył na terenie Dzielnicy Ochoty i Ursusa m.st. Warszawy Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej 
i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży. 

Placówka przyjmuje pacjentów z następującymi jednostkami chorobowymi:
– zaburzenia psychiczne;
– schizofrenia, zaburzenia urojeniowe;
– zaburzenia nerwicowe;
– zespoły behawioralne; 
– zaburzenia rozwojowe;
– zaburzenia zachowania i emocji;
– zaburzenia psychiczne wymagające opieki środowiskowej z powodu znacznego stopnia zaburzeni funkcjonowania społecznego.

Więcej szczegółów [tutaj]