Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Kandydaci,

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021. Oto najważniejsze informacje dotyczące terminów postępowania rekrutacyjnego do naszej szkoły:

  • 15 czerwca – 10 lipca / Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie zaznaczonych we wniosku kryteriów pierwszeństwa oraz otrzymanie skierowania na badania lekarskie (możliwość złożenia wniosku elektronicznie);
  • 26 czerwca – 10 lipca / Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
  • 31 lipca – 4 sierpnia / Uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość zmiany wniosku;
  • 12 sierpnia / Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
  • 13 – 18 sierpnia / Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły przez złożenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w zawodzie oraz innych dokumentów (szczegółowa lista zostanie podana w późniejszym terminie);
  • 19 sierpnia / Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do naszej szkoły z dalszej preferencji, otrzymają skierowanie na badanie lekarskie w dniach 13 oraz 14 sierpnia.
Szczegółowe informacje dotyczące godzin i miejsca składania dokumentów będą podawane w późniejszym terminie.