Wytyczne dla zdających egzamin maturalny

Drodzy Maturzyści,
prosimy o zapoznanie się z wytycznymi dla zdających egzamin maturalny podczas tegorocznej matury

[tutaj]