Uwaga Kandydaci!!!

Szanowni Kandydaci

W dniach 31 lipca –
4 sierpnia 2020 roku należy uzupełnić wniosek
o przyjęcie do szkoły
o zaświadczenie
o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Dokumenty będą przyjmowane
w sali numer 9 w Zespole Szkół Poligraficznych
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Przypominamy, że w tym terminie możliwe jest dokonanie zmian we wniosku. W tym celu należy złożyć w szkole I wyboru podpisaną przez rodziców kandydata prośbę
o anulowanie akceptacji wniosku.