Otwarty Konkurs Ofert

Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie ogłasza „Otwarty konkurs ofert” dotyczący specjalistycznych zajęć:

  1. Przeciwdziałanie przemocy w tym cyberprzemocy, dla uczniów pięciu klas pierwszych (w wymiarze dwóch godzin dla każdej klasy);
  2. Trening Inteligenci Emocjonalnej, dla uczniów sześciu klas drugich (w wymiarze czterech godzin dla każdej klasy);
  3. Trening antystresowy, dla uczniów pięciu klas czwartych (w wymiarze trzech godzin dla każdej klasy);
  4. Przeciwdziałanie uzależnieniom, dla uczniów pięciu klas drugich po szkole podstawowej (w wymiarze trzech godzin dla każdej klasy).

Oferta podmiotu powinna zostać złożona według wzoru i powinno być dołączone CV osób odpowiedzialnych za prowadzenie zajęć, informacje o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym.

Oferty należy składać do sekretariatu Zespołu Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ulica Stawki 14, pokój nr 16 do 7 września 2020 r. do godziny 15.

Załączniki do pobrania: