EGZAMIN MATURALNY – SESJA POPRAWKOWA

Przypominamy, że 8 września 2020r. odbędą się egzaminy maturalne w sesji poprawkowej. Egzaminy rozpoczynają się o godz. 14.00.

Zdający powinni przyjść do szkoły na godz. 13.30 z dokumentem potwierdzającym tożsamość (zdjęcie, PESEL), czarnym długopisem i przyborami (matematyka: linijka i cyrkiel).

Wchodząc do szkoły, należy pamiętać  o dezynfekcji rąk i założeniu maseczki.