Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

Pani Alicja Pyszczek, zaprasza do Sekretariatu Uczniowskiego (pokój nr 12) po odbiór „Stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe za II semestr 2019/2020”.

Przyznane stypendia można odbierać od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 – 15.00.

Uczniowie niepełnoletni, w celu odebrania stypendium, powinni mieć ze sobą pisemną zgodę rodzica!!!