Zmiany w egzaminie maturalnym 2021 r.

Drodzy Maturzyści,

w styczniu będzie możliwość skorygowania lub potwierdzenia złożonej we wrześniu wstępnej deklaracji maturalnej. Ponieważ CKE wprowadziło zmiany w egzaminach 2021r. (egzaminy pisemne na poziomie rozszerzonym oraz egzaminy ustne nie są obowiązkowe), osoby, które chcą zrezygnować z niektórych egzaminów, muszą nanieść zmiany w deklaracji.
Do egzaminów ustnych mogą przystąpić maturzyści, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej za granicą.

Skorygowanie lub potwierdzenie złożonej deklaracji będzie możliwe w dniach, w których uczniowie klas IV zdają egzaminy zawodowe. W ten sposób uniknie się sytuacji, w której dodatkowo trzeba przyjechać do szkoły.
Zapraszamy od 13 do 21 stycznia 2021r. w godz. 9 – 14 do gabinetu nr 12.

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami na egzaminie maturalnym w 2021 r.

Więcej informacji na stronie MEiN.