I edycja Wojewódzkiego Konkursu Fotograficzno-Literackiego „Łap Chwilę” pod hasłem “Z perspektywy przechodnia”

Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Warszawie, ma ogromną przyjemność zaprosić uczniów do udziału w I edycji Wojewódzkiego Konkursu Fotograficzno-Literackiego „Łap Chwilę” pod hasłem “Z perspektywy przechodnia.

 • Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży od 9 do 19 roku życia uczęszczającej do placówek edukacyjno-wychowawczych na terenie województwa Mazowieckiego. Do konkursu można zgłaszać się poprzez placówkę, jak również indywidualnie.
 • Udział w konkursie jest bezpłatny.
 • Uczestnik może złożyć pracę na konkurs w dwóch kategoriach.
  I. Literackiej:
  1. poezja – maksymalnie dwa utwory poetyckie (wiersze, fraszki, teksty piosenek itp.);
  2. jeden krótki utwór literacki (opowiadanie, pamiętnik itp.) eseistyka i publicystyka (reportaż, esej itp.) do 3 stron A4 maszynopisu – czcionką Times New Roman roz. 12, interlinia 1,5.
  II. Fotograficznej: samodzielnie wykonane zdjęcie w formie odbitki o formacie 13×18 cm. Technika wykonania zdjęcia jest dowolna, lecz zachęcamy do korzystania z aparatu w telefonie.
 • Prace należy dostarczyć:
  1. W formie papierowej, osobiście lub pocztą na adres: 
  Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej, 01-442 Warszawa, ul. J. Brożka 1a (placówka czynna jest: poniedziałek-czwartek od 10.00 do 20.00, piątek od 10.00 do 19.00) do 19 lutego 2021.
  2. W formie elektronicznej na adres e-mail: zwpek.imprezy@gmail.com – w temacie wiadomości wpisując „Łap Chwilę – Z perspektywy przechodnia” do 19 lutego 2021. 
 • Lista nagrodzonych osób, zostanie opublikowana na stronie internetowej Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Warszawie – www.zwpek.pl i na naszym Facebooku – https://www.facebook.com/MDKwola do dnia 15 marca 2021.
 • Dla osób nagrodzonych i wyróżniających się przewidzieliśmy nagrody rzeczowe, wyróżnienia i dyplomy.
  Gala finałowa odbędzie się 16 kwietnia 2021 roku o godz. 14.00 w naszej placówce.

Szczegóły, regulamin, karta zgłoszenia uczestnika są dostępne są na naszej stronie  www.zwpek.pl w zakładce AKTUALNOŚCI pod nazwą I Wojewódzki Konkurs Fotograficzno-Literacki „Łap Chwilę” pod hasłem Z perspektywy przechodnia.