Pokażcie nam swoją małą Alma Mater XI edycja

Drodzy Uczniowie,

serdecznie zapraszamy na ogólnopolski konkurs Pokażcie nam swoją małą Alma Mater XI edycja, którego organizatorami są fundacja honor pomagania dzieciom.

Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów historią swojej szkoły. Rozwój zainteresowań oraz umiejętności plastycznych.

Konkurs rozpoczyna się 26 stycznia 2021 r.zgłoszenia do 12 lutego 2021 r., termin przysyłania prac konkursowych kończy się 26 lutego 2021 r. Komisja będzie obradować nad pracami w dniu 27-28 lutego 2021r. i tylko te prace będą oceniane, które fizycznie wpłyną do Fundacji przed tym terminem. Wyniki konkursu będą ogłoszone 1 marca 2021 r. na stronie internetowej Fundacji oraz na stronie fundacji na FB.

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie w formie papierowej (z wykorzystaniem dowolnej techniki), albumu zawierającego elementy:

1. Zdjęcie lub rysunki szkoły.

2. Opis patrona wraz z fotografiami.

3. Dyrektorów oraz nauczycieli żyjących i tych już nieżyjących (odwiedzić groby i pokazać na fotografii dbałość o miejsca spoczynku dyrektorów i nauczycieli).

4. Uczniów i najwybitniejszych absolwentów (foto, wywiad, opis, rysunek).

5. Wybitne osiągnięcia szkoły (sportowe, przedmiotowe, środowiskowe).

Więcej informacji tutaj.