DEKLARACJE NA EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W SESJI 2: LATO 2021 r.

Informujemy o konieczności składania deklaracji na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji 2: LATO 2021 r.

Deklaracje wraz z ewentualnymi załącznikami należy składać w sekretariacie uczniowskim (pokój nr 12) w nieprzekraczalnym terminie do 05.02.2021 r. do godz. 15.00.

PRZYPOMNIENIE: Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji 2: LATO 2021 r. zdają tylko uczniowie, którzy w terminie złożyli deklaracje.