Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „KRĄG”

Z przyjemnością prezentujemy wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „KRĄG”.

Konkurs został zorganizowany przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” w Grodzisku Mazowieckim. Konkurs przeprowadzany jest przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Wyniki konkursu w kategorii praca indywidualna:

II miejsce – Anna Jasińska (klasa 3tc2).
Bardzo dobry wynik – Grzegorz Krupa (klasa 4tc1).

Annie i Grzegorzowi życzymy dalszych sukcesów!
Szczególne podziękowania składamy także Pani Beacie Abramczyk za merytoryczne przygotowanie uczniów do konkursu. Gratulujemy!