Konkurs na “Najlepszy slogan reklamowy”

Zachęcamy do przesyłania oryginalnych sloganów, które będą promować Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Do Konkursu mogą być zgłaszane tylko hasła wymyślone i napisane osobiście przez uczestnika.

Każdy uczestnik ma prawo zgłosić dowolną ilość haseł.

Uczestnictwo w Konkursie polega na przesłaniu do 28 lutego 2021 roku na adres: magdalena.glomba@zspoligraf.pl propozycji hasła reklamowego wraz z podaniem imienia, nazwiska autora oraz klasy.