Konkurs fotograficzny „Wpływ zmian klimatu na metropolię warszawską”

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Warszawa zaprasza uczniów szkół podstawowych i średnich z Warszawy oraz pozostałych gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego do udziału w konkursie fotograficznym Wpływ zmian klimatu na metropolię warszawską.

Zadaniem konkursowym będzie wykonanie fotografii i krótkiego opisu przedstawiającego zmiany – negatywne lub pozytywne – mające wpływ na środowisko naturalne, które zaszły w Warszawie i podwarszawskich gminach w ostatnich kilku/kilkunastu latach

Uczestnik konkursu wybiera jedną z poniższych kategorii tematycznych:
1. Ukazanie negatywnych zmian jakie zaszły w lokalnym środowisku naturalnym, będących konsekwencją zmian klimatu lub
2. Ukazanie pozytywnego wpływu człowieka na lokalne środowisko przyrodnicze.

Prace zostaną ocenione w trzech kategoriach wiekowych:
• I kategoria wiekowa: „dzieci” – uczniowie szkół podstawowych.
• II kategoria wiekowa: „młodzież” – uczniowie szkół ponadpodstawowych i młodzież  do 26 roku życia.
• III kategoria wiekowa: „dorośli” – osoby powyżej 26 roku życia.

Na Autorów najlepszych prac czekają nagrody: cyfrowe aparaty fotograficzne (Instax), czytniki do e-booków (Kindle Paperwhite 4), mikroskopy cyfrowe, nośniki pamięci.

Nagrody dla szkół, z których otrzymamy najwięcej prac: wycieczka edukacyjna po Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie, spacer z Leśnikiem w kompleksach leśnych Warszawy lub spacer odkrywców w okolicach pawilonu edukacyjnego Kamień.

Prace oraz formularz zgłoszeniowy prosimy przekazać drogą elektroniczną na adres: edwarszawa@gmail.com oraz do siedziby Biura od pon. do pt. w godz. 9:00 – 15:00.

Na prace czekamy do 15 kwietnia 2021 r. zaś wyniki konkursu ogłoszone zostaną w dniu 22 kwietnia 2021 roku w związku z obchodami Dnia Ziemi.

Regulamin i formularze dostępne na stronie – tutaj.

Zainteresowanych uczniów prosimy o kontakt z Panią Beatą Kołucką lub Panem Jakubem Diakowiczem.