Ostatnie pożegnanie Tomasza Sygary

Z ogromnym żalem zawiadamiamy o śmierci Tomasza Sygary, który przez kilka lat był nauczycielem w Zespole Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Warszawie.

Tomek odszedł w sobotę (17 kwietnia br.), pozostawiając
w głębokim smutku rodzinę, przyjaciół oraz uczniów
i nauczycieli.

Msza Święta Żałobna odprawiona zostanie w dniu
26 kwietnia br. o godzinie 9:00 w kaplicy cmentarnej przy ul. Unickiej w Lublinie, po której nastąpi złożenie Zmarłego do grobu rodzinnego.

Dyrekcja i Pracownicy Zespołu Szkół Poligraficznych
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie