NAJLEPSZA ABSOLWENTKA ROKU

NAJLEPSZĄ ABSOLWENTKĄ W ROKU 2021 ZOSTAŁA KATARZYNA GÓRECKA.

W tym roku szkolnym aż ośmioro uczniów było rekomendowanych do tego tytułu. Wszyscy kandydaci osiągnęli bardzo wysokie wyniki nauczania. Ponad to, wszyscy uczniowie brali udział w wielu konkursach zajmując wysokie lokaty, część osób może się już pochwalić indeksem na studia. Wszyscy uczniowie mają szerokie zainteresowania, hobby, które uprawiają z dużym zaangażowaniem. Tegoroczni kandydaci to także młodzi ludzie z pasją społecznikowską. Wszystkie osoby nominowane do tytułu Najlepszy Absolwent Roku cieszą się nieposzlakowaną opinią.

Do tytułu Najlepszy Absolwent Roku byli rekomendowani:
– Ada Bednarczyk.
– Daria Wagner.
– Grzegorz Krupa.
– Julia Warda.
– Weronika Zdzichowska.
– Aleksandra Kowalska.
– Katarzyna Górecka.
– Paulina Staszewska.

Wszystkim gratulujemy pasji, zaangażowania, podziwiamy ich wiedzę, wytrwałość, pracowitość.

Życzymy wielu sukcesów.
Nauczyciele i uczniowie ZSP