Rekrutacja – kopie dokumentów

Szanowni Kandydaci,

Od piątku 25 czerwca od 12:00 zapraszamy osoby, które złożyły u nas wniosek o przyjęcie do szkoły w celu dostarczenia kopii dokumentów, potwierdzających osiągnięcia, czyli świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu. Przyjmujemy dokumenty w sali nr 9 codziennie do 14 lipca w godzinach 9:00 – 15:00. Istnieje również możliwość przesłania ich w formie elektronicznej na adres rekrutacja@zspoligraf.pl. Ponieważ wydanie zaświadczeń o wynikach egzaminu nastąpi dopiero 9 lipca, prosimy o jak najszybsze dostarczenie kopii świadectwa. Umożliwi nam to sprawną weryfikację danych.

W dniach 25 czerwca – 14 lipca zapraszamy także osoby, które zdecydowały się na zmianę preferencji. W celu anulowania akceptacji wniosku konieczne jest złożenie pisemnego podania, podpisanego przez rodzica. Możliwe jest także złożenie wniosku przez osoby, które jeszcze tego nie zrobiły.