Dla Kandydatów – REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Szanowni Kandydaci!

W dniach 3-5 sierpnia 2021 r. możliwe jest złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły oraz kopii dokumentów potwierdzających osiągnięcia, czyli świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Dokumenty można złożyć osobiście w szkole w godzinach 9.00-15.00 w sali nr 10 lub elektronicznie poprzez system rekrutacji (wniosek) oraz e-mailem na adres rekrutacja@zspoligraf.pl (skany kopii dokumentów).