EGZAMIN MATURALNY – SESJA POPRAWKOWA

Przypominamy, że 24 sierpnia 2021 r. odbędą się egzaminy maturalne w sesji poprawkowej. Egzaminy rozpoczynają się o godz. 9:00. Zdający powinni przyjść do szkoły na godz. 8:30 z dokumentem potwierdzającym tożsamość (zdjęcie, PESEL), czarnym długopisem i przyborami (matematyka: linijka i cyrkiel).

Wchodząc do szkoły, należy pamiętać o dezynfekcji rąk i założeniu maseczki.