DEKLARACJE NA EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W SESJI 1: ZIMA 2022 r.

Informujemy o konieczności składania deklaracji na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji 1: ZIMA 2022 r. (styczeń–luty 2022r.).

Deklaracje wraz z ewentualnymi załącznikami należy składać do Kierownika Szkolenia Praktycznego p. Moniki Borkowskiej (pokój nr 13) w terminie do 15 września 2021 roku (do godziny 14:00 !!!).

PRZYPOMNIENIE:
Uczniowie ubiegający się o dostosowanie warunków egzaminu dołączają do deklaracji odpowiednie dokumenty.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji 1: ZIMA 2022 r. zdają tylko uczniowie, którzy w terminie złożyli deklaracje.